ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 - 22:00 น
เช็คเอาท์ / จนถึง 11:00 น

* เด็กไม่สามารถเข้าพักได้ที่โรงแรม
* ผู้เข้าพักที่มาถึงหลังเวลาเช็คอิน (22:00) ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า หากสถานที่ให้บริการไม่ได้รับแจ้งการจองอาจถือว่าเป็นการไม่แสดง
* คำขอเข้าเช็คอินก่อนไม่สามารถเข้าพักได้ มีบริการรับฝากสัมภาระก่อนเวลา 15:00 น.
* โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าห้าปีของ GUEST HOUSE B ก่อนเวลาที่ท่านคาดว่าจะมาถึง คุณสามารถใช้กล่องคำขอพิเศษเมื่อจองห้องพัก